Tag Archives: scenariusz lekcji gramatyka

Głoska i litera – konspekt lekcji

TEMAT: Głoska a litera

Cel główny: Uczeń zna podstawowe pojęcia z fonetyki. Continue reading →

Reklamy

Konspekt lekcji o rzeczowniku

TEMAT: Kim jesteś rzeczowniku? Powtórzenie wiadomości z  rzeczownika.

Cel główny: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku. Continue reading →

Konspekt lekcji – równoważniki zdań

TEMAT: Kiedy dodam orzeczenie równoważnik w zdanie zmienię. Zdanie czy równoważnik? Rozpoznam bez wątpienia, gdy poszukam orzeczenia.

Cel główny: Poznanie nowego rodzaju wypowiedzenia Continue reading →

Partykuła – konspekt lekcji z j. polskiego

Partykuła – konspekt lekcji z języka polskiego

TEMAT: „Nie taki diabeł straszny jak go malują.” Pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

Cel główny: Umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną.

Cele operacyjne:

-poznanie zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy,

-kształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktyce,

-umiejętność uzasadniania swojego wyboru.

Cele dydaktyczne:

– wyrabianie szacunku do języka ojczystego,

–  ćwiczenie pamięci wzrokowej,

–  troska o poprawność i estetykę pisma,

–  wdrażanie do samokontroli i samodyscypliny. Continue reading →