Tag Archives: scenariusz lekcji dom

Jaki może być dom? Scenariusz zajęć (język polski)

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Jaki może być dom?

Czas: 45 min. Continue reading →

Reklamy

„Dom, w którym śmieszy” – scenariusz lekcji (język polski)

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: „Dom, w którym śmieszy” Jerzy Ficowski

Czas: 45 min.

Cele:

-uczeń rozumie treść wiersza i potrafi wyodrębnić obrazy w nim zawarte Continue reading →

Dom jest dla człowieka częścią jego istoty – konspekt zajęć

TEMAT: „Dom jest dla człowieka częścią jego istoty.” Czym jest dla mnie?

Continue reading →