Tag Archives: konspekt lekcji gramatyka

Głoska i litera – konspekt lekcji

TEMAT: Głoska a litera

Cel główny: Uczeń zna podstawowe pojęcia z fonetyki. Continue reading →

Reklamy

Konspekt lekcji o rzeczowniku

TEMAT: Kim jesteś rzeczowniku? Powtórzenie wiadomości z  rzeczownika.

Cel główny: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku. Continue reading →

Konspekt lekcji – równoważniki zdań

TEMAT: Kiedy dodam orzeczenie równoważnik w zdanie zmienię. Zdanie czy równoważnik? Rozpoznam bez wątpienia, gdy poszukam orzeczenia.

Cel główny: Poznanie nowego rodzaju wypowiedzenia Continue reading →

Czasownik – część mowy. Konspekt zajęć z języka polskiego

Konspekt lekcji z języka polskiego – czasownik

TEMAT: O czasowniku słów kilka.

Cel główny: Gromadzenie wiedzy na temat jednej z części mowy- czasownika. Continue reading →