Category Archives: MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Prezentacja multimedialna – alkoholizm

Czym jest choroba alkoholowa? Jak rozpoznać alkoholika? Jakie zagrożenia niesie ze sobą nadmierne spożywanie napojów alkoholowych?

Continue reading →

Reklamy

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

W myśl przepisów powinnością każdego nauczyciela jest: rzetelna realizacja obowiązków związanych z powierzoną mu funkcją oraz podstawowymi celami szkoły (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), w tym również z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wspieranie uczniów w ich rozwoju, dążenie do ciągłego rozwoju osobowego, kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,  dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.[1] Continue reading →

Okres dorastania (psychologia rozwojowa)

Hormony jako produkty gruczołów, wpływają na wzrost i zmiany fizyczne w okresie dojrzewania. Przysadka mózgowa jest odpowiedzialna za dystrybucję hormonów przez gruczoły. Hormony gonatropowe stymulują rozwój gruczołów jąder i jajników. W wyniku ich działania jądra produkują zwiększoną ilość testosteronu, a jajniki – estrogenu. Continue reading →