Category Archives: KONSPEKTY LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

„der, die, das. Neu” Kurs kontynuacyjny

UNTERRICHTSENTWURF / SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch: „der, die, das. Neu“ Kurs kontynuacyjny

Podręcznik:

Stundenzahl: 1x 45 min.

Ilość jednostek lekcyjnych:

Temat: Imperfekt. Zasady tworzenia czasu przeszłego Imperfekt czasowników nieregularnych

Operationales Groblernziel: die Schüler können:

Cel główny operacyjny: uczniowie umieją / potrafią: Continue reading →

Reklamy

Zasady tworzenia czasu Imperfekt – konspekt

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch: „der, die, das. Neu.“ Kurs kontynuacyjny

Podręcznik:

Stundenzahl: 1 x 45 min.

Ilość jednostek lekcyjnych:

Thema:

Temat: Czas przeszły Imperfekt. Zasady tworzenia. Continue reading →

Jak napisać ogłoszenie do gazety? Konspekt lekcji języka niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik  „Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,
Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller

Stundenzahl

Ilość jednostek lekcyjnych: 1 godz.(45min)

Thema:

Temat: Wohnungsmarkt- wir analysieren Wohnungsanzeigen Continue reading →

Dom moich marzeń (scenariusz lekcji języka niemieckiego)

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik  Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,
Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller

Stundenzahl

Ilość jednostek lekcyjnych: 1 godz.(45min)

Thema:

Temat: Wo und wie möchtest du gern wohnen- die Wortschatzerweiterung Continue reading →

Was hast du heute Abend vor? Konspekt lekcji z niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik  Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,
Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller

Stundenzahl

Ilość jednostek lekcyjnych: 1 godz.(45min)

Thema:

Temat: Was hast du heute Abend vor? – wir bilden Dialoge Continue reading →

Stopniowanie przymiotników i przysłówków – konspekt zajęć z niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Stundenzahl
Ilość jednostek lekcyjnych:    1 godz.(45min)
Thema: Übungen zur Komparation der Adjektive und Adverbien
Temat: Ćwiczenia w stopniowaniu przymiotników i przysłówków
Operationeles Groblernziel:
Cel główny operacyjny:
Die Schüler können
Uczniowie umieją/potrafią wypowiadać się na różne tematy używając przymiotników w stopniu równym wyższym i najwyższym.Uczniowie potrafią porównać różne zjawiska używając spójnika wiążącego „als” i przyimka „von” Continue reading →

Ćwiczenia utrwalacjące pojęcie czasu – konspekt lekjci z niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik   „Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,
Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller

Stundenzahl

Ilość jednostek lekcyjnych:    1 godz.(45min)

Thema: Übungen mit Zeitangaben

Temat: Ćwiczenia z określaniem czasu Continue reading →

Michał chciałby się przeprowadzić – konspekt (j. niemiecki)

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik: Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,
Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller

Stundenzahl

Ilość jednostek lekcyjnych     1 godz.(45min)

Thema: Michael möchte umziehen

Temat : Michał chciałby się przeprowadzić Continue reading →

Die Uhrzeit – konspekt z niemieckiego

 

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik  „Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,
Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller Continue reading →

Manfred nigdy nie ma czasu – scenariusz zajęć niemiecki

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik  Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,
Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller

Stundenzahl

Ilość jednostek lekcyjnych:    1 godz.(45min)

Thema: Manfred hat nie Zeit.

Temat: Manfred nigdy nie ma czasu Continue reading →

Podróż do Szwajcarii – konspekt z niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik

Stundenzahl  1 godz.(45min)

Ilość jednostek lekcyjnych

Thema: Wir kommen aus Polen und fahren in die Schweiz- Ländernamen.

Temat: Pochodzimy z Polski i jedziemy do Szwajcarii- nazwy krajów Continue reading →

Pochodzę z Polski (scenariusz lekcji z niemieckiego)

UNTERRICHTSENTWURF / SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch:  „Was ist los?”

Podręcznik

Stundenzahl: 1x 45 min Continue reading →

Perfekt – czasowniki słabe (konspekt lekcji j.niemiecki)

UNTERRICHTSENTWURF / SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch: „der, die, das” 1 neu Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastapiło Continue reading →

Ipmerfekt – czasowniki słabe (konspekt j. niemiecki)

UNTERRICHTSENTWURF / SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch: „der, die, das” neu (kurs kont.) Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

Podręcznik

Stundenzahl:2x 45 min

Ilość jednostek lekcyjnych

Thema: Imperfekt- schwache Verben- grammatische Übungen Continue reading →

Zawód Twoich marzeń – scenariusz zajęć z niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF / SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch: „der, die, das” neu (kurs kont.) Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

Podręcznik

Stundenzahl: 1x 45 min

Ilość jednostek lekcyjnych

Thema: Was ist dein Traumberuf- lexikalisch- grammatische Übungen
Continue reading →

Wszytsko się może zdarzyć…. Konspekt zajęć z j. niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF / SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch:  „der, die, das” neu (kurs kont.) Marta Kozubska, Ewa Krawczyk,Lucyna Zastąpiło

Podręcznik

Stundenzahl: 2x 45 min

Ilość jednostek lekcyjnych

Thema: In der Zukunft ist alles möglich- Arbeit am Text Continue reading →

Pomysły na prezent – scenariusz zajęć (jęz. niemiecki)

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik  Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,

Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller Continue reading →

Pocztówka z wakacji – konspekt (jęz. niemiecki)

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

Lehrbuch

Podręcznik  Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,

Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller Continue reading →

Zwiedzanie Berlina – konspekt lekcji z j.niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF/ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch

Podręcznik  Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache” Hartmut Aufderstraβe,

Heiko Bock Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller

Stundenzahl

Ilość jednostek lekcyjnych:    1 godz.(45min)

Thema: Die Stadtrundfahrt durch Berlin- Hörübungen

Temat: Zwiedzanie miasta Berlin- ćwiczenia słuchowe Continue reading →