Czy drzewa mają duszę? Scenariusz lekcji

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Czy drzewa mają duszę? – „Kult drzew” J.G. Frazer`a i „Kalina” T. Lenartowicza.

Czas: 90 minut

Cele:

–          uczeń rozumie przeczytany tekst

–          uczeń potrafi odnaleźć w tekście konkretne informacje

–          uczeń wyraża swoją opinię na temat ochrony przyrody

–          uczeń czyta wiersz

–          uczeń potrafi wyodrębnić obrazy poetyckie wiersza

–          uczeń potrafi wskazać środki stylistyczne użyte w wierszu

Formy organizacyjne: praca grupowa (zróżnicowana), praca indywidualna (jednolita)

Metody i techniki pracy: praca z tekstem, dyskusja grupowa, pogadanka podająca

Przebieg lekcji

CZAS CZYNNOŚCI

NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI

UCZNIA

CELE
5 min. 1.Witam się  z uczniami.

2.Sprawdzam obecność.

3.Zapisuję temat na tablicy.

1.Uczniowie zapisują temat w zeszycie.

 

1.Wyciszenie uczniów.
10 min. 1.Proszę uczniów o otworzenie podręcznika na str.37 i przeczytanie znajdującego się tam tekstu.

2.Proszę o streszczenie przeczytanego tekstu.

1.Uczniowie czytają tekst.

2.Uczniowie streszczają tekst.

1.Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
10 min. 1.Dzielę uczniów na 4 grupy i przydzielam im po jednym fragmencie tekstu, którym będą się zajmować.

2.Informuję uczniów o tym, na czym będzie polegać ich zadanie (załącznik nr 1) i zapisuję polecenia na tablicy.

3.Rozdaję uczniom karty, na których będą pracować (załącznik nr 2).

1.Uczniowie dzielą się na grupy.

2.Uczniowie wysłuchują polecenia i przepisują je do zeszytu.

1.Zapoznanie uczniów z treścią zadania i formami pracy.
10 min. 1.Czuwam nad prawidłowym przebiegiem pracy w grupach.

2.W razie potrzeby służę pomocą.

1.Uczniowie pracują w grupach. 1.Umiejętność streszczania tekstu.

2.Umiejętność odnajdywania w tekście konkretnych informacji.

10 min. 1.Proszę grupy o zaprezentowanie efektów swojej pracy. 1.Uczniowie prezentują efekty swojej pracy. 1.Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi grupami.

2.Kształtowanie umiejętności przemawiania na forum klasowym.

10 min. (2 godz. lekcyjna) 1.Zapisuję na tablicy notatkę na temat kultu drzew (korzystając ze zdań, które układały poszczególne grupy) i proszę o jej przepisanie. 1.Uczniowie redagują notatkę i przepisują ją do zeszytu. 1.Utrwalenie informacji dotyczących kultu drzew.
10 min. 1.Pytam uczniów o to, czy zgadzają się ze stwierdzeniem: Nasi przodkowie poparliby ruch na rzecz ochrony przyrody. Następnie proszę o znalezienie w tekście zdań, które popierają tę tezę.

2.Rozmawiam z uczniami o tym, co myślą o ochronie przyrody i co możemy zrobić, żeby ją chronić.

1.Uczniowie odpowiadają na pytania. 1.Umiejętność odnajdywania odpowiedzi na pytania w tekście.

2.Umiejętność wyrażania własnej opinii.

5 min. 1.Proszę o otworzenie podręcznika na str.42 i przeczytanie znajdującego się tam wiersza.

2.Zadaję uczniom pytanie: O czym jest ten wiersz?

1.Uczniowie czytają wiersz.

2.Uczniowie odpowiadają na pytanie.

1.Kształtowane umiejętności czytania ze zrozumieniem.
15 min.

 

1.Proszę uczniów o podzielenie wiersza na 2 części (zgodnie z treścią).

2.Pytam uczniów o to, jakie obrazy znajdują się w wierszu.

3.Zadaję uczniom pytanie: W jaki sposób została w wierszu przedstawiona kalina.

4.Pytam o to, jaka była kalina w pierwszej części wiersza, a jaka w drugiej i co spowodowało tę zmianę.

5.Proszę o opowiedzenie historii Jasia.

6.Pytam uczniów o to, jaki związek ma lato i jesień z bohaterami wiersza i czego są symbolem.

7.Pytam o to, jakie środki stylistyczne zostały użyte w wierszu.

 

1.Uczniowie dzielą wiersz na części.

2.Uczniowie odpowiadają na pytania.

1.Umiejętność wyodrębniania obrazów zawartych w  wierszu.

2.Umiejętność dostrzegania symboli w wierszu.

3.Umiejętność odnajdywania środków stylistycznych użytych w wierszu.

5 min. 1.Proszę kilku uczniów o odczytanie fragmentów wiersza w taki sposób, aby dzięki intonacji, barwie i natężeniu głosu wyrazić uczucia i przeżycia bohaterów.

2.Zadanie domowe:

a)Rozwiązać krzyżówkę (załącznik nr 3a)

b)Zadanie nr 5 z podręcznika (załącznik nr 3b).

1.Uczniowie czytają wiersz.

 

1.Umiejętność czytania wiersza w taki sposób, aby oddać nastrój wiersza i uczucia bohaterów.

Załącznik nr 1.

Tekst pt. ”Kult drzew” składa się z 4 części. Każda grupa zajmuje się jednym fragmentem.

Zadania dla grup:

a) przeczytać po cichu przydzieloną część tekstu

b) streścić swój fragment

c) zapisać w 2-3 zdaniach najważniejsze informacje dotyczące przydzielonego akapitu

d) wynotować nazwy miejsc (krain, państw, kontynentów) związanych z opisanymi wierzeniami i wyobrażeniami

Zadanie 1

Na podstawie tekstu pt. „Kult drzew” rozwiąż krzyżówkę.

1.

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
 1. Cześć religijna oddawana bóstwu.
 2. Miejsce związane z kultem jakiegoś bóstwa.
 3. Duch drzewa (według wierzeń Indian).
 4. Moneta używana w Starożytnej Grecji.
 5. Grecki bóg sztuki lekarskiej.
 6. Imię autora tekstu pt. ”Kult drzew”.
 7. Legendarny założyciel Rzymu.
 8. Drzewo w sanktuarium Asklepiosa, którego nie można było ścinać.
 9. Drzewo, które rosło na stoku Wzgórza Palatyńskiego.
 10. Miejsce uważane za święte.
 11. Niemiecka kraina historyczna w dorzeczu górnego Renu i Dunaju.
 12. Starożytny lud europejski, u którego najstarszymi uroczyszczami były lasy.
 13. Państwo, którego stolicą była Uppsala.
 14. Córka bogini Leto.

Zadanie 2

Wyobraź sobie, że nadeszła wiosna i kalina znów się obudziła do życia. Nad leśny potok właśnie przyszła gromada dzieci. Opisz, co zobaczyła i usłyszała kalina.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: