Dom jest dla człowieka częścią jego istoty – konspekt zajęć

TEMAT: „Dom jest dla człowieka częścią jego istoty.” Czym jest dla mnie?

Cel główny:  Rozwijanie świadomości aksjologicznej, poznanie języka wartości, ich hierarchizowanie oraz przekształcanie w wartości osobowe.

Cele operacyjne:

– uczeń za pomocą tekstu literackiego i własnych doświadczeń snuje refleksje na temat miejsca, w którym mieszka,

-uczeń zna symbolikę domu: bezpieczeństwo, trwałość , schronienie, rodzina, wszechświat, skarbnica mądrości,

-uczeń wie, że leksem dom oznacza nie tylko budynek, ale jest także miejscem , w którym kultywuje się rodzinne tradycje, przekazuje wartości i przestrzega określonych zasad moralnych,

-uczeń potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Cele dydaktyczne:

–  wyrabianie szacunku do języka ojczystego,

–  troska o poprawność i estetykę pisma,

–  wdrażanie do samokontroli i samodyscypliny.

Czas: 45 minut

Formy organizacyjne:

-praca indywidualna

-praca grupowa

Metody:

-wykładu informacyjnego, pogadanki wstępnej, pracy z tekstem, ćwiczeń praktycznych- oparta na działaniach uczniów

Pomoce dydaktyczne:

– zdjęcia Olgi Tokarczuk, szary papier, wycinki z gazet, nożyczki, taśma klejąca

Bibliografia:

L. Jankiewicz, Lekcje z „domem w temacie”, Polonistyka nr 8, 2003

J. Ostrówka, Projekt „Dom to nie tylko ściany”, Forum humanistów nr 1, 2001

A. Marzec, Świadomość domu i jego wizja. Z wypowiedzi maturzystów, Warsztaty polonistyczne nr 1, 1997

A. Granat, Językowe odzwierciedlenie miejsca domu w hierarchii wartości młodego człowieka, Język Polski w Gimnazjum nr 3, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2004

Czas Nauczyciel Uczeń Kształconeumiejętności Komentarz
2 minuty

FAZA WSTĘPNA:

Nauczyciel wita się z uczniami. Kontrola frekwencji. Uczniowie witają się z nauczycielem.
2minuty  Nauczyciel rozdaje uczniom wydrukowaną notatkę-biogram Olgi Tokarczuk, wraz ze zdjęciami pisarki. Uczniowie zapoznają się z treścią i słuchają wypowiedzi nauczyciela. -słuchanie ze zrozumieniem Metoda:-wykład informacyjny
3 minuty Nauczyciel prosi uczniów o znalezienie w podręczniku fragmentu powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy” zatytułowanego „Czas domu”. Nauczyciel odczytuję uczniom tekst. Uczniowie śledzą wzrokiem tekst i słuchają nauczyciela. – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem
15 minut

FAZA REALIZACYJNA:

Nauczyciel dzieli uczniów na pięcioosobowe zespoły, z których każdy dostaje po dwa zadania.Nauczyciel tłumaczy ewentualne niejasności, rozdaje potrzebne materiały i wyznacza czas pracy zespołom Zadania dla grup:

  1. Na podstawie opowiadania stwórzcie wizerunek, opisanego w nim domu.
  2. Na paskach papieru znajdują się nazwy wartości kształtowanych w domu rodzinnym. Posegregujcie je, w oparciu o tekst i własne doświadczenia,   zaczynając od najważniejszych i skończcie na tych mniej znaczących.

Zad.1 Uczniowie otrzymują: szary papier, wycinki z gazet, kredki i flamastry, a także taśmę klejącą. Korzystając z przygotowanych materiałów, tworzą na papierze dom, który przypomina ten, opisany przez Olgę Tokarczuk.

Zad.2 Uczniowie otrzymują paski papieru, na których znajdują się nazwy wartości obecne w każdym domu i przyklejają je na papierze w hierarchicznym układzie. Nazwy wartości: miłość, przekazywanie wiedzy, pielęgnowanie tradycji rodzinnej, miłość do ojczyzny, przestrzeganie zasad moralnych, wiara w Boga, tradycja religijna, kult zmarłych, wzajemna pomoc, opieka nad dziećmi, dbałość o ładny wygląd, dbałość o estetykę domu i otoczenia, kultura osobista, miłe spędzanie wolnego czasu, dobra muzyka, wzajemne zrozumienie.

 

– praca w    grupie Metoda:-praca w grupach
10minut Nauczyciel kończy ten etap pracy uczniów i prosi ich o zaprezentowanie efektów pracy.Nauczyciel zadaje pytania innym członkom grupy, aby sprawdzić, w jaki sposób pracował zespół.Przykładowe pytania:

Zad.1 Która część domu z opowiadania Olgi Tokarczuk zwróciła Twoją szczególną uwagę?

Zad. 2 Dlaczego pewna wartość została uznana za znaczącą, a inna za mniej ważną?

Liderzy grup przedstawiają dokonania grupy.Członkowie grup odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela -prezentacja osiągnięć grupy- umiejętność poprawnej i ciekawej wypowiedzi 
2 minuty 

FAZA PODSUMOWUJĄCA:

Nauczyciel prosi uczniów o zanotowanie w zeszytach trzech zdań, które wg nich najlepiej opisują ich własny dom. Uczniowie wykonują polecenie nauczyciela. -posługiwanie się nienaganną polszczyzną
7 minut Nauczyciel prosi poszczególnych uczniów o odczytanie napisanych przez nich wypowiedzi. Najważniejsze jej elementy zostają zapisane na tablicy i w zeszytach uczniów. Uczniowie czytają opisy własnych domów, dzieląc się refleksjami na ich temat. -umiejętność ciekawej wypowiedzi
2 minuty Nauczyciel dyktuje uczniom treść zadania domowego:W dowolnej formie pisemnej zaprezentuj dom swoich marzeń.Nauczyciel żegna się z uczniami. Uczniowie zapisują zadanie domowe w zeszytachUczniowie żegnają się z nauczycielem.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: