Poszukiwany: redaktor serwisu !

Apel do odwiedzających !

Chcesz zostać redaktorem serwisu? Opublikować swoje materiały i wypromować w sieci?

konspekty język polski

ZATEM !

Jeśli dysponujesz artykułami, które można umieścić na stronie lub masz pomysły, którymi chcesz się podzielić, napisz na adres: atakto24@gmail.com  !

Jedna z fraszek Kochanowskiego w ujęciu szóstoklasistów

Rożne odsłony „Na lipę” Kochanowskiego jako przejaw kreatywnej twórczości uczniów, czyli z cyklu poeci da każdego:

***

Hej, wpadnij do mnie na herbatkę

dosyć mam przytulną chatkę.

Odpoczniesz przy zastawionym stole

po bardzo ciężkim dniu w szkole.

Na pewno Ci się tu spodoba

nie spotka Cię tu żadna niedola.

Continue reading →

Elementy groteski w literaturze romantyzmu – cz. I

Groteska w romantyzmie

Groteska w ujęciu Michała Głowińskiego jest kategorią estetyczną, która jako nieodłączny element od wieków towarzyszy literaturze . Funkcja groteski ujawnia się szczególnie w okresie dynamicznych zmian światopoglądowych, kiedy dochodzi do obnażania utartych schematów i przedstawiania ich w skarykaturowanej formie.

Romantyzm, jako epoka twórczo zmagająca się z klasykami i uwięziona w ramach cenzury politycznej, próbował stworzyć takie formy wyrazu, które w wyraźny sposób będą odróżniały się od XVIII wiecznych utworów literackich. Romantycy, już na samym początku, zrezygnowali z pisania powieści i nowel na rzecz poetyckiego kreowania rzeczywistości. W mickiewiczowskim, programowym tomiku wierszy najwyraźniej odzwierciedlają się hasła epoki, dla której przedstawicieli nie „mędrca, szkiełko i oko”, ale „czucie i wiara” będą nowymi aksjomatami. Continue reading →

Organizacja przestrzeni dla dziecka w przedszkolu

Wystrój wnętrza i jego odpowiednie zaaranżowanie pozwala w zaspokojeniu podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka.

W działalności pedagogicznej wystrój i sposób adaptacji wnętrza determinuje:

a) zdrowy rozwój dzieci

b) prawidłową adaptację

c) jakość kontaktów społecznych

d) prawidłową atmosferę

e) działania dziecka w obrębie budowania odpowiedniej wiedzy i umiejętności Continue reading →

Prezentacja multimedialna – alkoholizm

Czym jest choroba alkoholowa? Jak rozpoznać alkoholika? Jakie zagrożenia niesie ze sobą nadmierne spożywanie napojów alkoholowych?

Continue reading →

Moje okno na świat – projekt edukacyjny

Moje okno na świat
Projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp
Projekt edukacyjny pt. „Moje okno na świat” powstał z myślą o realizacji celów zawartych w Podstawie programowej, dotyczących kształtowania umiejętności społecznych dzieci w relacjach z innymi. Założeniem cyklu zajęć jest zapoznanie   najmłodszych z pojęciem tolerancji i poszanowania godności ludzi w codziennych sytuacjach. Continue reading →

Aktywność – rodzaje i znaczenie

Co to jest aktywność dziecka ?

AKTYWNOŚĆ: podstawowy czynnik i warunek  rozwoju przy kształtowaniu procesu twórczego dziecka. Jej podstawową jednostka jest podejmowanie jakiejś czynności. aktywność staje się więc podstawowym warunkiem rozwoju psychomotorycznego przedszkolaka.

Typy aktywności dziecka w wieku przedszkolnym:

 • inspirowana
 • swobodna
 • kierowana

Continue reading →

Metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Metody: rodzaje i formy pracy z sześciolatkami:

METODY CZYNNE:
 • metoda samodzielnych doświadczeń i przeżyć dziecka: polega na organizowaniu warunków do zabawy i kontaktów z rówieśnikami. Głównym celem metody jest zdobywanie przez dziecko samodzielności. Charakteryzuje ją całkowita swoboda w podejmowanych przez przedszkolaka działaniach.
 • metoda kierowania własną działalnością: polega na zachęcaniu dziecka do wykonywania samodzielnej pracy i rozwijaniu jego zainteresowań
 • metoda zadań stawianych dziecku: obejmuje wszystkie działania, polegające na rozdzielaniu zadań dzieciom, np. zlecanie prac plastycznych, sprzątanie sali, sprzątanie terenu wokół przedszkola
 • metoda ćwiczeń utrwalających: polega na systematycznym ćwiczeniu umiejętności nabytych przez dzieci

Continue reading →

Dokumentacja przedszkolna

Dokumentacja pracy pedagogiczno-dydaktycznej nauczyciela przedszkola

 

Praca nauczyciela przedszkola powinna być starannie zaplanowana na poziomie organizacji:

 • zajęć dydaktycznych
 • pomocy dydaktycznych
 • układania planów dnia
 • opracowywania konspektów i scenariuszy zajęć
 • Continue reading →

Rozwój psycho-ruchowy sześciolatka

Rozwój dziecka to długotrwały proces, obejmujący wszystkie sfery działalności fizycznej i psychicznej:

 • poznawcza
 • motoryczną
 • somatyczną
 • emocjonaln-społeczną

Continue reading →

Cele i zadania edukacji elementarnej

Cele i zadania edukacji:

 • wspieranie dziecka w poznawaniu rzeczywistości o wykorzystywaniu jego potencjału do budowania pozytywnego obrazu własnego „ja”
 • tworzenie warunków, które umożliwiają aktywny udział ucznia w poznawaniu i konstruowaniu wiedzy
 • opanowanie niezbędnych sprawności do dalszej nauki: pisanie, czytanie i rachowanie
 • organizowanie sytuacji, mających na celu rozwijanie spontanicznej aktywności uczniów, motywowanej ich potrzebami i inspirowanej przez nauczycieli i  jego rowniesników
 • tworzenie sytuacji, sprzyjających kreatywnym działaniom
 • tworzenie warunków, w których dziecko jest usatysfakcjonowane z własnych działań i osiągania sukcesów
 • budowanie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy poprzez wzbudzanie ciekawosci do poznawania dziedzictwa kulturowego i obyczajów innych ludzi

„der, die, das. Neu” Kurs kontynuacyjny

UNTERRICHTSENTWURF / SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lehrbuch: „der, die, das. Neu“ Kurs kontynuacyjny

Podręcznik:

Stundenzahl: 1x 45 min.

Ilość jednostek lekcyjnych:

Temat: Imperfekt. Zasady tworzenia czasu przeszłego Imperfekt czasowników nieregularnych

Operationales Groblernziel: die Schüler können:

Cel główny operacyjny: uczniowie umieją / potrafią: Continue reading →

O składaniu świątecznych życzeń – konspekt lekcji

Autor konspektu: Ewa Jakubiak – Szydłowska

 

Temat: Życzę Ci…- uczymy się składać wyjątkowe życzenia.

 

Czas: 45 minut Continue reading →

Jak napisać zaproszenie? Scenariusz zajęć (język polski)

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Piszemy zaproszenie.

Czas: 45 minut Continue reading →

Czym jest wypowiedzenie i orzeczenie? Scenariusz lekcji

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Podział wypowiedzeń ze względu na ilość orzeczeń.

Czas: 45 minut Continue reading →

Żywot św. Wojciecha – scenariusz zajęć

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: „Co przeważyło szalę?”- Żywot św. Wojciecha

Czas: 90 minut Continue reading →

„Dwa wiatry” i „Jak wygląda wiatr” – analiza porównawcza

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Jaki jest wiatr? Charakterystyka wiatru na podstawie wierszy: „Dwa wiatry” J.Tuwima i „Jak wygląda wiatr?” D.Wawiłow.

Czas: 90 minut Continue reading →

O porach roku wg mitologii greckiej

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Skąd się wzięły pory roku – fragment mitologii greckiej

Czas: 45 minut Continue reading →

„O śpiących rycerzach w Tatrach” – konspekt lekcji

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

 

Temat: Czy rycerze się obudzą? Jan Kasprowicz „O śpiących rycerzach w Tatrach”.

Czas: 90 minut. Continue reading →

O przyjaźni – konspekt zajęć języka polskiego

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

 

Temat: Przyjaźń cenniejsza niż …

Czas: 45minut Continue reading →

„Widok z gór” – interpretacja wiersza A. Kamieńskiej

Autor konspektu: Ewa Jakubiak – Szydłowska

 

Temat: „Góry nad wodą klęczą jak praczki” – A. Kamieńska „Widok z gór”.

 

Czas: 45 minut Continue reading →

„Dwa wiatry” J. Tuwima – scenariusz zajęć z języka polskiego

Autor konspektu: Ewa Jakubiak – Szydłowska

Temat: Jaki jest wiatr? Charakterystyka wiatru na podstawie wiersza Dwa wiatry Juliana Tuwima.

Czas: 45 minut Continue reading →

Pisownia wyrazów z „ch” i „h” – konspekt lekcji

Autor konspektu: Ewa Jakubiak – Szydłowska

 

Temat: My zasady dobrze znamy, ortografii się nie damy – pisownia wyrazów z ch i h.*

Czas: 45 minut Continue reading →

Scenariusz zajęć z języka polskiego – ortografia

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: U i ó łatwa gra, gdy zasady każdy zna

 

Czas: 45 minut Continue reading →

Inscenizacja „Kota w butach” – konspekt lekcji (język polski)

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Przygotowujemy przedstawienie pt. „Kot w butach”.

Czas: 45 minut Continue reading →

Powtórzenie wiadomości o środkach stylistycznych – konspekt lekcji

Autor konspektu: Ewa Jakubiak – Szydłowska

Temat: „Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło” – powtórzenie wiadomości o środkach stylistycznych na podstawie fragmentu „Pana Tadeusza”.*

Czas: 45 minut Continue reading →

Czy drzewa mają duszę? Scenariusz lekcji

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Czy drzewa mają duszę? – „Kult drzew” J.G. Frazer`a i „Kalina” T. Lenartowicza.

Czas: 90 minut Continue reading →

Jaki może być dom? Scenariusz zajęć (język polski)

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Jaki może być dom?

Czas: 45 min. Continue reading →

„Dom, w którym śmieszy” – scenariusz lekcji (język polski)

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: „Dom, w którym śmieszy” Jerzy Ficowski

Czas: 45 min.

Cele:

-uczeń rozumie treść wiersza i potrafi wyodrębnić obrazy w nim zawarte Continue reading →

„W pustyni i w puszczy” – charakterystyka postaci Stasia Tarkowskiego

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

 Temat: Staś Tarkowski – opis postaci

Czas: 90 min.

Cel: tworzenie charakterystyki Stasia Tarkowskiego Continue reading →

Czy budziki śpią? Konspekt lekcji (język polski)

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

Temat: Czy budziki śpią? – J. Ficowski „Jak budzik nocą chodził”.

Czas: 45 minut

Cele:

–          uczeń wie czym są wyrazy dźwiękonaśladowcze

–          uczeń potrafi odnaleźć wyrazy dźwiękonaśladowcze w tekście Continue reading →

Czy znasz własny adres? Konspekt lekcji z języka polskiego

Autor konspektu: Ewa Jakubiak-Szydłowska

 

Temat: Jak poprawnie zapisać adres?

Czas: 45 minut

Cele:

–          nabywanie umiejętności poprawnego zapisywania adresu

–          stosowanie skrótów grzecznościowych Continue reading →

Głoska i litera – konspekt lekcji

TEMAT: Głoska a litera

Cel główny: Uczeń zna podstawowe pojęcia z fonetyki. Continue reading →

Konspekt lekcji z języka polskiego

TEMAT: I ty może stać się niewidzialny! „Goliszowe buty” K. Malickiego.

 

Cel główny: Zapoznanie się z utworem „Goliszowe buty” K. Malickiego. Problem moralny: czy bycie niewidzialnym niesie za sobą same plusy? Rozbudzenie wyobraźni i inwencji twórczej. Continue reading →

Analiza i interpretacja utworu J. Kasprowicza – konspekt lekcji

TEMAT: W oczekiwaniu na skrzydlatych rycerzy

Cel główny: Zapoznanie się z utworem „O śpiących rycerzach w Tatrach” J. Kasprowicza Continue reading →

Podanie i legenda – konspekt lekcji (język polski)

TEMAT: Co wydarzyło się w Kruszwicy? Podanie i legenda.

Cel główny: Zapoznanie się z utworem „Podania o Popielu” C. Niewiadomskiej Continue reading →

Bal u Posejdona – konspekt lekcji z języka polskiego

TEMAT: Bal u Posejdona.

Cel główny: Uczniowie poznają co to jest mit. Zwrócenie uwagi uczniom na wymogi zachowania podczas różnych oficjalnych uroczystości, m.in. w zależności od statusu osoby. Continue reading →

Konspekt lekcji z języka polskiego – analiza i interpretacja utworu J. Tuwima

TEMAT: Poetycki obraz wiatru w utworze J. Tuwima „Dwa wiatry”

Cel główny: Rozbudzenie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i inwencji twórczej. Continue reading →

Konspekt lekcji o rzeczowniku

TEMAT: Kim jesteś rzeczowniku? Powtórzenie wiadomości z  rzeczownika.

Cel główny: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku. Continue reading →

Konspekt lekcji – sprawdzenie umiejętności ucznia z zakresu czytania ze zrozumieniem

TEMAT: Savoir-vivre dla każdego – przyjęcie. Czytanie ze zrozumieniem.

Cel główny: Sprawdzenie umiejętności ucznia z zakresu czytania ze zrozumieniem. Continue reading →

Konspekt lekcji – przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego

TEMAT: Przygotowania do konkursu recytatorskiego.

Cel główny: Zbadanie którzy uczniowie mają problemy z wymową i ewentualne rozpoznanie problemu. Ćwiczenia motoryki narządów mowy. Rozbudzenie wyobraźni i inwencji twórczej. Continue reading →

Konspekt lekcji – równoważniki zdań

TEMAT: Kiedy dodam orzeczenie równoważnik w zdanie zmienię. Zdanie czy równoważnik? Rozpoznam bez wątpienia, gdy poszukam orzeczenia.

Cel główny: Poznanie nowego rodzaju wypowiedzenia Continue reading →

Baśń o „Samolubnym Olbrzymie” – konspekt lekcji

TEMAT: Czy warto być egoistą? Baśń o „Samolubnym Olbrzymie”

 

Cel główny: Uczniowie wiedzą co wiąże się z byciem samolubnym, jakie są tego konsekwencje. Continue reading →

Język polski – konspekt lekcji. Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej

TEMAT: Czy można zważyć słowa?

Cel główny: Rozwijanie umiejętności odbioru dzieła literackiego. Próba refleksji dotycząca rzeczywistości i własnej w niej obecności. Continue reading →

Konspekt lekcji (język polski). Legenda o św. Franciszku

TEMAT: Nie taki diabeł straszny jak go malują

 

Cel główny: Wzbudzić w uczniach empatię wobec otaczającej ich przyrody, w szczególności wobec gatunków zagrożonych wyginięciem. Ekologia a problem moralny. Continue reading →

Prototyp postaci wampira. Wampir w literaturze


Wampir – klasyczna definicja wampira identyfikuje postać z trupem zmarłej osoby. Wg ludowych podań wampirem mogą  zostać : przedwcześnie zmarłe osoby, czarownica, heretyk, dziecko z nieprawego łoża oraz wilkołak (charakterystyczne przenikanie postaci).
Głównym pożywieniem wampira jest krew, mająca także wartość sakralną. Postać wampira powstała na skutek obaw przed zmarłymi i ich zjawami. Continue reading →

Freudowska psychoanaliza a metodologia badań literackich


Psychoanaliza jako terapia zapoczątkowana pod koniec XIX wieku spełnia funkcję kataryczną. W trakcie zabiegu pacjent zostaje poddawany hipnozie, a lekarz analizuje i interpretuje snutą przez niego opowieść. Twórcą nowego aparatu „leczącego duszę” jest Freud, który psychikę widział jako niepodzielną całość, w której można wyodrębnić poszczególne elementy. Continue reading →

Konspekt lekcji z języka polskiego. Mity greckie – Herakles


Konspekt zajęć z języka polskiego. Mity greckie – Herakles
TEMAT:  W pogoni za fortuną. Pytanie o aktualność mitu o Heraklesie

Cel główny: Konfrontacja kultury antycznej ze współczesną rzeczywistością.

Cele operacyjne:

 • uczeń zna fragment mitologii poświęcony Heraklesowi,
 • uczeń zna definicję archetypu,
 • uczeń potrafi odnaleźć podobieństwa pomiędzy postacią Heraklesa a bohaterami kultury masowej,
 • uczeń potrafi efektywnie wykorzystywać czas, poświęcany zarówno, na pracę indywidualną, jak i grupową.

Continue reading →

Jak napisać dobry konspekt lekcji?

Konspekt lekcji stanowi skrócony opis przebiegu zajęć, pomagający nauczycielowi we właściwym przeprowadzaniu lekcji i przyspieszający proces zdobywanych przez niego umiejętności dydaktycznych.
Narzędzia umożliwiające przygotowanie konspektu:
a) Znajomość programu nauczania, który umożliwi nauczycielowi właściwy rozkład materiału przedmiotowego.
b) Wyznaczenie celów lekcji (cele poznawcze, wychowawcze, kształtujące itd.)
c) Ustalenie kolejności poszczególnych składowych lekcji i określenie czasu ich trwania.
d) Określenie stopnia przyswajalności wiedzy za pomocą prezentowanych na lekcji materiałów.
e) Wybór metod kontrolujących wyniki pracy uczniów. Continue reading →

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

W myśl przepisów powinnością każdego nauczyciela jest: rzetelna realizacja obowiązków związanych z powierzoną mu funkcją oraz podstawowymi celami szkoły (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), w tym również z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wspieranie uczniów w ich rozwoju, dążenie do ciągłego rozwoju osobowego, kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,  dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.[1] Continue reading →